Nálady, Stavy, Emoce

Strach
Pokud nějaká postava, či monstrum nahání strach, vždy je uveden i údaj (úroveň strachu), jak je těžké tomuto strachu odolat. Když hráč přijde do kontaktu s takovou nestvůrou, musí si hodit kostkami na disciplínu (discipline check), jinak se dostane do stresu podle úrovně strachu. Úroveň strachu udává, obtížnost takového hodu:

  • Fear 1 – Jednoduchý (1 kostka výzvy) hod na disciplínu.
  • Fear 2 – Střední obtížnost (2 kostky výzvy) hod na disciplínu.

Příklad: Johan se během svého putování dostal do kontaktu s démonem způsobujícím strach 2. úrovně. Johan tedy musí projít testem: střední obtížnost (2 kostky výzvy) hod na disciplínu, jinak utrpí 2 body stresu.

Teror

Teror působí na hráče jak fyzicky, tak psychicky. V případě, že hráč nezvládne test na odolání strachu (test disciplíny), tak utrpí stres a únavu podle úrovně strachu příšery.

Příklad: Albrecht se na svém dobrodružství potká se zmutovaným přerostlým Skavením krysákem, který způsobuje Teror 2. Musí tedy podstoupit test na disciplínu: Střední obtížnost (2 kostky výzvy). Pokud test selže, utrpí 2 body stresu a 2 body únavy.

Šílenost
V případě, že charakter nasbírá více stresu, než je hodnota jeho síly vůle, stává se zoufalým. Pokud i v tomto stavu nasbírá další stres, je možné že propadne dočasné šílenosti.
V případě, že si ještě charakter nevzal v průběhu aktuálního setkání kartu Šílenství, učiní tak okamžitě a podívá se na spodní stranu.
Pokud se vlastnosti (traits) na kartě shodují s aktuální situací, hráč si kartu položí před sebe vedle hrací desky. Postava od této chvíle trpí efektem uvedeným na kartě, až do konce setkání. V případě, že se vlastnosti uvedené na kartě neshodují se situací, hráčův rozum přečkal situaci a odolal efektu dočasné šílenosti.

V případě, že během aktuálního setkání již hráč obdržel kartu šílenství, položí si na tuto naposledy vytaženou kartu šílenství sledovací žeton.

Přetížení a Šílenost
Pokud se stane, že charakter omdlel únavou a zároveň upadne do bezvědomí (má 2x více stresu a únavy než jeho odolnost a síla vůle), stane se přetížený (strained). Pokud v tomto stavu utrpí jakýkoliv další stres, nebo únavu, stane se okamžitě dočasně šílený. Pokud tento hráč již trpí nějakou dočasnou šíleností, vezme si okamžitě z balíčku další kartu šílenosti. Pokud se vlastnosti na kartě neshodují se situací, bere si z balíčku další karty šíleností, dokud se vlastnosti nebudou shodovat. Taková karta je pak položena před hráčovu herní plochu a je na ní dodáno tolik sledovacích žetonů, kolik byl počet únavy nebo stresu které vyvolaly šílenost.

Příklad: Gurni utrpěl jeden bod stresu a jelikož se nachází ve stavu přetížení, vezme si jednu kartu šílenosti a dá si na ni jeden sledovací žeton.
V dalším kole Gurni nezvládne test na disciplínu, kterou způsobilo monstrum s vlastností Teror 2, takže utrpí 2 body stresu a 2 body únavy. Gurni si vezme z balíčku další kartu šílenství a položí na ni 4 sledovací žetony.

Permanentní šílenost
Některé dočasné šílenosti se mohou stát permanentními. Na konci aktu je potřeba, aby si hrdina hodil jednoduchou obtížnost (0 kostek výzev) na sílu vůle, za každou dočasnou šílenost. Toto šílenství se stane permanentní, pokud výsledek hodu nevygeneruje tolik úspěchů, jako je počet sledovacích žetonů na jednotlivých kartách šílenství.

Pokud výsledek hodu vygeneruje stejně nebo více úspěchů, je karta šílenosti zahozena zpátky do balíčku karet šíleností. Pokud karta šílenství neobsahuje žádný sledovací žeton, stačí hodin alespoň jeden úspěch.
Blázen

Charakter se může zbláznit, v případě že nasbírá více permanentních šílenství, než je hodnota jeho síly vůle. Takový charakter je navždy ztracen ve svých představách a jeho hráč si musí založit novou postavu.
Zotavení ze šílenství

Charakter se může pokusit zotavit ze šílenství. Musí k tomu úspěšně projít testem na disciplínu (discipline check) za každý stupeň závažnosti, který je uveden na kartě šílenosti. Každý z těchto testů lze provést nejdříve jednou za herní měsíc. Nicméně charakter se speciální vlastností nebo kněz s přístupem ke správnému požehnání může zvýšit šanci na úspěch tohoto testu.

V těchto testech na disciplínu kritický neúspěch neznačí pouze nedostatečný pokrok v léčení, ale také větší ponoření do šílenosti. Pokud je test na disciplínu neúspěšný a zároveň vygeneruje 2 nebo více kleteb, vyruší jeden úspěšný pokus o léčbu, který byl dříve proveden.

Dočasné nálady a emoce (Conditions & Temporary Effects)
Nálady a stavy jsou představovány kartami. Pokud je charakter postižen nějakou náladou či stavem, musí si sejmout jednu z těchto karet z balíčku a položit před sebe vedle hrací desky. Jakmile efekt karty pomine, je tato karta vrácena do balíčku.

V balíčku se nachází některé karty, které oslabují postavu, jiné ji naopak posilují. Každý z těchto efektů je podrobně popsán přímo na kartě. Karty obsahují i dobu trvání po kterou na charakter účinkují.

Krátké (Brief) – Trvá několik herních kol. Ke sledování je potřeba na karty pokládat sledovací žetony, které jsou odebírány vždy na konci kola daného hráče. Jakmile jsou žetony odebrány všechny, karta je vrácena do balíčku. Karty s krátkodobým efektem se nekumulují. V případě, že hráč již trpí nějakou kartou s krátkodobým účinkem a vezme si podobnou kartu se stejným účinkem, aplikují se pouze sledovací žetony, které vycházejí z poslední sebrané karty nálady či emocí.

Střední (Dependent) – Střednědobé karty zůstávají v platnosti po dobu, která je uvedena přímo na kartě. Například: dokud není předmět opraven. Jakmile nastane tato situace, karta se vrátí zpátky do balíčku a efekt je zrušen.

Doznívající (Lingering) – Efekt karet je vyrušen koncem setkání nebo přestávkou mezi akty (podle toho co přijde dříve).

Nálady, Stavy, Emoce

Warhammer Fantasy Roleplay c00p3ercz c00p3ercz