Duchovní pravidla

Invokace
Předtím než může duchovní vyvolat požehnání, musí nashromáždit svou moc tím, že požádá své božstvo o přízeň. Jakmile má dostatek přízně v zásobě, může vyvolat požehnání tím, že vybere jednu ze svých karet požehnání a projde testem invokace (Invocation check), založeném na velikosti atributu družnost (Fellowship).

Výsledky požehání jsou vždy uvedeny přímo na kartě, která dané požehnání vyvolává.
Vyvolávání požehnání je mnohem bezpečnější než v případě přízeň. Vždy je prvně zahrána karta požehnání a to i v případě, že kněz nemá dostatek přízně k seslání. Jakmile totiž dostatek přízně nasbírá, požehnání bude úspěšně vyvoláno. Pokud kněz neprojde testem invokace, požehnání se nepodařilo seslat. Takový charakter posléze ztrácí jedenu přízeň bez ohledu na to, kolik bylo potřeba přízně k seslání daného požehnání.

Jakmile je požehnání vyvoláno (úspěšný test invokace), požadovaný počet přízně se strhne knězovi ze zásoby. Pokud nemá kněz dostatečný počet přízně ve své zásobě, všechny jeho přízně jsou umístěny na kartu, aby bylo jasně patrné, kolik přízně obětoval a kolik je ještě potřeba k seslání. Kněz dále sbírá další přízně, dokud se nerozhodne požehnání seslat nebo než se rozhodně invokaci zrušit. Jakákoliv přízeň, kterou kněz získá na konci svého tahu nebo v tahu jiných hráčů, je uložena v knězově zásobě, ale může být znovu použita až v dalším knězově tahu (pokud se nejedná o obrané požehnání).

Zrušení Invokace
V případě, že kněz zruší invokaci požehnání která na sobě obsahuje již nějaké přízně, všechny přízně jsou ztraceny. Pokud je součet ztracené přízně roven nebo menší než je knězova úroveň síly vůle, utrpí jeden stres, pokud je součet větší než jeho úroveň síly vůle, utrpí jeden stres a jednu únavu.

Získávání přízně
K získání požehnání slouží akce Curry Favour, před kterou je potřeba úspěšně složit Piety Check, založený na síle vůle kněze. Podle úspěšnosti karta ukazuje, kolik přízně se podařilo knězi nashromáždit.

Přebytek přízně
Každý kněz může ve svém těle bezpečně uložit až dvojnásobek hodnoty své síly vůle, nicméně musí vynaložit určité síly, aby nedocházelo k postupnému uvolňování přízně.

Odrazem tohoto jevu ve hře je potřeba, aby kněz, který má nadbytek přízně a chce si ji všechnu i nadále uchovat, musí utratit jeden manévr v každém svém kole. Pokud tak neučiní, přijde o jednu přízeň.
Kněz dokonce může uchovávat i více přízně, než je jeho dvojnásobek síly vůle. K uchovávání takového počtu přízně je však potřeba každé kolo utratit jeden manévr, ale zároveň kněz každé kolo utrpí jeden stres.

Únik přízně
V případě, že kněz zadržuje více přízně než je dvojnásobek jeho síly vůle a nemůže nebo nechce utratit jeden manévr k udržení, všechna jeho přebytečná přízeň unikne. Knězova zásoba přízně se okamžitě ztenčí na hodnotu jeho Equilibria. Kněz po takovém úniku energie utrpí jeden bod únavy za každý uniknutý bod přízně. Navíc za každý uniknutý bod přízně nad hranici jeho dvojnásobku síly vůle si musí čaroděj hodit kostkou smůly. Za každý symbol výzvy, který padne, utrží jedno zranění. Za každý symbol kletby utrží jeden stres.

Ztracení přízně
Někdy se stane (například špatným hodem), že kněz přijde o nějakou svojí nashromážděnou přízeň. V takovém případě je prvně odečtena přízeň potřebná k vyvolání požehnání, posléze je až odečtena přízeň, která unikla například špatným hodem. Pokud je postih na přízeň větší, než je knězova zbytková energie, je jeho zásoba přízně okamžitě snížena na nulu a navíc utrpí jeden stres.

Žádná přízeň
Pokud má charakter nulovou zásobu přízně a je nucen okolnostmi k další ztrátě přízně, musí okamžitě podstoupit test na disciplinu (Discipline Check) s obtížností jedna kostka výzvy za každý bod ztracené přízně.
Pokud charakter úspěšně projde testem, utrpí pouze jeden stres. Pokud je test neúspěšný, charakter utrpí jeden stres a navíc jednu dočasnou šílenost z oblastí Enigma nebo Trauma. Hráč posléze umístí na kartu šílenosti tolik sledovacích žetonů, kolik je celková obtížnost testu (kolik bylo kostek výzvy).

Equilibrum
Velikost knězovy síly vůle definuje jeho Equilibrium – Rovnováhu. V případě, že kněz shromáždí takové množství požehnání jako je hodnota jeho síly vůle, pak se nachází v Equilibrium.
V případě, že je jeho množství nashromážděné přízně menší, než je hodnota jeho síly vůle, dochází k postupnému přibývání, dokud nejsou obě hodnoty vyrovnány. Pokud je naopak jeho množství nashromážděné přízně větší, než je hodnota jeho síly vůle, pak dochází k pozvolnému unikání. Kněz v takovém případě musí věnovat určitou pozornost, aby k tomuto přirozenému unikání nedocházelo. V případě, že v sobě kněz zadržuje příliš mnoho požehnání (s porovnáním k jeho velikosti síly vůle), může se stát, že požehnání naráz unikne a kněze zraní.

Příklad: Erich kněz Sigmara má sílu vůle 4 a právě má v zásobě 4 přízně, takže se nachází v Equilibru. Později, Erich sešle požehnání, které vyžaduje 6 přízně. Celá jeho zásoba přízně je tedy přesunuta na tuto kartu (hráč na kartu přidá 4 sledovací žetony), Ale k úspěšnému seslání potřebuje další dvě přízně. Erich v tuto dobu nemá žádnou přízeň, na konci svého kola však dostane jednu přízeň, kterou ihned přesune na kartu požehnání, takže Erich je zpátky na nule. V dalším kole Erich vygeneruje 8 přízně za použité své karty Curry Favour. Jedna přízeň je přesunuta na kartu požehnání (požehnání je úspěšně vyvoláno) a zbylých sedm si Erich přesune do své zásoby přízně. Na konci svého tahu Erich přichází o jednu přízeň, takže mu jich do dalšího kola zbývá 6.

Vyvolání požehnání
Jakmile bylo požehnání invokováno a dostatek přízně byl nasbírán, karta může být konečně vyhodnocena. Každý z efektů uvedených na kartě vyvolán a patřičný počet sledovacích žetonů je umístěn na kartu.
Není potřeba znovu jakékoliv zkoušky, v případě, že již byla předtím úspěšně složena. Může se stát, že některé efekty (většinou spuštěné symboly kletby nebo přízně) mohou být spuštěny v rámci iniciální invokace. Tyto efekty jsou identifikovány s pomocí slov “okamžitě”, jako například “okamžitě získáváš dvě požehnání”.

Ve velké nouzi
Obvykle může charakter použít pouze jednu kartu za kolo. Nicméně pro kněze patří výjimka, že může použít požehnání a hned po něm ve stejném kole zahrát Curry Favour k získání přízně. V takovém případě je hod na Piety ztížen přidáním jedné kostky výzvy k hodu.

Znamení, vize a předzvěsti
Na rozdíl od čaroděje kněz nepotřebuje žádné další speciální vlastnosti k tomu, aby mu byly ukázány vize a předzvěsti věcí budoucích. Vše záleží jen a pouze na jeho bohu. Někteří kněží prožijí svůj život, aby ani jednou nezažili žádnou vizi, někteří jsou stíháni vizemi po celý svůj život. Je údělem každého GM, aby bral v potaz možnost vizí a tím přibližoval hráče více do starého světa.

Duchovní pravidla

Warhammer Fantasy Roleplay c00p3ercz c00p3ercz